Atıksu Arıtma Sistemleri

Evsel Nitelikli Atıksu

 1. Nedir ?

  Konutlardaki günlük aktiviteler neticesinde banyo, tuvalet, mutfak vb yerlerden oluşan atıksulara verilen isimdir.

 2. Neden arıtılır ?

  Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar verirler. Besin zincirini son halkasına kadar izlediğimiz zaman ise bu durumun esasında biz insanlara çok ciddi zararlar vereceği bir gerçektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durum Çevre Yasaları ile kontrol altına alınmış ve arıtma tesislerinin kurulması zorunlu kılınmıştır.

 3. Nasıl arıtılır ?
  • Fiziksel Arıtma
  • Kimyasal Arıtma
  • Biyolojik Arıtma
  • İleri Arıtma
 4. Hangi malzemeler kullanılır?

  Evsel ve Endüstriyel Atiksu Aritma Tesisleri atiksu nitelik ve niceligine bagli olmakla birlikte asagidaki malzemelerden imal edilir.

  – Betonarme

  – Çelik Konstrüksiyon (St37, AISI 304, AISI 316 L / Ti)

  – Plastik (Polietilen – HDPE, Polipropilen – PP)

  CTP (Cam Takviyeli Polyester)

 5. Paket arıtma nedir ?

  Paket arıtma; taşınabilir nitelikteki (maksimum 240cm genişlik, 300 cm yükseklik ve 1500 cm uzunluk) kompakt ve modüler (ilave paketler ile kapasitesi artırılabilir) arıtma istemlerine verilen genel isimdir.

  Paket Atiksu Aritma tesisleri ;

  – Çelik Konstrüksiyon (St37, AISI 304, AISI 316 L / Ti)
  – Plastik (Polietilen – HDPE, Polipropilen – PP)
  – CTP (Cam Takviyeli Polyester)

  malzemelerinden imal edilir. AKTIFPAK, paket tip evsel ve/veya endüstriyel nitelikli su ve atıksu arıtma tesislerine verilen özel isimdir.

Endüstriyel Nitelikli Atıksu

 1. Nedir ?

  Sanayideki üretim sürecinde oluşan atıksulara verilen isimdir.

 2. Neden arıtılır ?

  Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar verirler. Besin zincirini son halkasına kadar izlediğimiz zaman ise bu durumun esasında biz insanlara çok ciddi zararlar vereceği bir gerçektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durum Çevre Yasaları ile kontrol altına alınmış ve arıtma tesislerinin kurulması zorunlu kılınmıştır.

 3. Nasıl arıtılır ?

  Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan başlıca arıtma yöntemleri ;

  – Fiziksel Aritma
  – Kimyasal Aritma
  – Biyolojik Aritma
  – İleri Arıtma

  Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri atık suyun niteliğine & niceliğine ve istenilen arıtılmış su kalitesine bağlı olarak göre tek tek veya birlikte kullanılabilirler.

   

  FİZİKSEL ARITMA YÖNTEMLERİ

  Hiçbir kimyasal madde veya bakteri kullanmadan mekanik olarak yapılan ayrıştırma işlemidir.

  • Izgaralar
  • Yag seperatörleri
  • Kum Tutucular
  • Çöktürme
  • Filtrasyon

  KİMYASAL ARITMA YÖNTEMLERİ

  Atıksu içerisindeki istenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi amacıyla çeşitli kimyasal madde dozajları ile yapılan arıtma yöntemine verilen isimdir.

  • Koagülasyon
  • Flokülasyon
  • Nötralizasyon
  • DAF

   

  BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

  Evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardimi ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir AKTIF ARITMA tarafından tasarımı yapılan aerobik (havalı) tip biyolojik arıtma prosesleri şöyledir ;

  • Uzun Havalandırmalı Sistemler (EA)
  • Kesikli Sistemler (SBR)
  • Membran Bio Reaktörler (MBR)
  • Akışkan Yataklı Bio Reaktörler (MBBR)
  • Sabit Yatakli Bio Reaktörler (FBBR)
  • Bio Disk (RBC)

  İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ

  Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler, azot ve fosfor vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup bu sistemlere ileri artıma sistemleri denmektedir.

 4. Hangi malzemeler kullanılır?

  Evsel ve Endüstriyel Atiksu Aritma Tesisleri atiksu nitelik ve niceligine bagli olmakla birlikte asagidaki malzemelerden imal edilir.

  – Betonarme

  – Çelik Konstrüksiyon (St37, AISI 304, AISI 316 L / Ti)

  – Plastik (Polietilen – HDPE, Polipropilen – PP)

  CTP (Cam Takviyeli Polyester)

 5. Paket arıtma nedir ?

  Paket arıtma; taşınabilir nitelikteki (maksimum 240cm genişlik, 300 cm yükseklik ve 1500 cm uzunluk) kompakt ve modüler (ilave paketler ile kapasitesi artırılabilir) arıtma istemlerine verilen genel isimdir.

  Paket Atiksu Aritma tesisleri ;

  – Çelik Konstrüksiyon (St37, AISI 304, AISI 316 L / Ti)
  – Plastik (Polietilen – HDPE, Polipropilen – PP)
  – CTP (Cam Takviyeli Polyester)

  malzemelerinden imal edilir. AKTIFPAK, paket tip evsel ve/veya endüstriyel nitelikli su ve atıksu arıtma tesislerine verilen özel isimdir.