Genel

Evsel Nitelikli Atıksu Neden Arıtılmalıdır ?

Su Arıtma Üreticileri Hızla su kaynaklarının tükenmesi, harcana suyun tekrar geri kazandırılması için çözüm üretilmeye çalışılmasını sağlamıştır. Doğanın dengesinin sağlanması, beslenme ve üretim sürekliliği için atık suların doğaya tekrar geri kazandırılması gerekmektedir. Atık su arıtma üreticileri uygulanabilir tüm teknikleri kullanarak doğal yaşamın vazgeçilmezi suyun, tekrar sisteme kazandırılmasını sağlamaktadır. Su çeşitli amaçlara kullanılarak, doğaya aynen aktarılamayacak […]

Su Arıtma Tesisi Kurulumu Evler, ticarethaneler, sanayi tesisleri kurum ve kuruluşlar vs. insanların yaşadığı her yerde kullanıldıktan sonra atılan, içerisinde esas madde su olmakla beraber, insan atıkları ve sanayi artıklarını da barındıran kirli sulara atık su denir. Bu atık suların yeniden kullanılabilir hele getirilmesi veya atıldıkları ortamda çevresel özelliklere zarar vermeyecek hale getirilmesi için su […]

Su Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisi Fiyatları Bugün pek çok sitenin veya sanayi kuruluşunun bir köşesinde bir su arıtma tesisi görmek hiç de garip karşılanmayan bir durumdur. Siteler, tatil köyleri, büyük oteller, sanayi tesisleri bu konuya yatırım yapmakta, kaynak harcamaktadır. Bu ekonomi devrinde bireyler ve yöneticiler tabii ki arıtma tesisi fiyatları ve maliyeti ile kazanımlarını karşılaştırmakta ve neticede bu […]

Arıtma Tesisi Kuran Firmalar

Su Arıtma Servisi Atık su arıtma tesislerinin kurulumu oldukça pahalıdır. Bu şekilde önemli maliyetlere katlanılarak yapılan tesislerin düzgün ve randımanlı çalışması son derece önemlidir. Bu konuda en doğrusu bir su arıtma servisi sağlayan firmadan destek almaktır. Su arıtma servisi hem atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımını yapar, hem arıza durumunda onarımını yapar, istenirse hem de […]

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Endüstriyel su arıtma sistemleri pompa istasyonları, ızgaralar, kum ve yağ kapanları, akım ölçerler, dengeleme havuzları, biyolojik ve kimyasal arıtım birimleri, ilk ve son çöktürme üniteleri, atık suyun kullanılır hale gelmesi için dezenfekte işlem birimleri, çamur yoğunlaştırma, susuzlaştırma ve uzaklaştırma üniteleri, dağıtım kanalları, borulama ve giren ve çıkan suyun denetim birimleri olarak […]

Endüstriyel nitelikli atıksu nedir

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Projesi Fabrikalarda, imalathanelerde ticari faaliyetler neticesinde oluşan atık sular, endüstriyel atık su olarak değerlendirilir. Bu atık sular için endüstriyel su arıtma sistemleri projesi hazırlanması, diğer evsel atık suların arıtım projelerine göre daha zor ve karmaşıktır. Zemin etütlerinden, yapıların statik projelerine, elektrik projelerinden makineler ile ilgili mekanik projeler kadar endüstriyel su arıtma […]

Atık Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Su Arıtma Firmaları Küresel ısınma, nüfusun hızla artışı, kentleşme su kaynaklarının oldukça azalmasına neden olduğu gibi, bilinçsiz su tüketimi, boş yere akıtılan su durumu daha da ciddi hale getirmiştir. Tüm canlıların, doğanın yaşam kaynağı olan suyun tekrar doğaya geri kazandırılması gerekliliği, ciddi araştırmalar ve çalışmalara yapılması neticesiyle, bir nebze de olsun başarılmaya çalışılmıştır. Endüstriyel […]

Arıtma Tesisi Projesi Nasıl Çizilir?

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri Farklı sektörlerden çıkan, çeşitli kimyasallara ve zehirli maddelere maruz kalmış olan atık suların, yasal mevzuatlara uygun olarak arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılması için ülkemizde Endüstriyel atık su arıtma sistemleri kurulmaktadır. Kağıt, deterjan, deri sektörleri gibi insan sağlığına zararlı olan zehirli kimyasallar içeren atık su çıkışına neden olan firmalardan gelen suların düzgün […]

Atıksu Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Arıtma Tesisleri Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardaki üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların geri kazanılması ve bertaraf edilmesi amacıyla kurulan atık su arıtma tesisleri, endüstriyel arıtma tesisleridir. Bilindiği gibi, atık sular; evsel atık sular ve endüstriyel atık sular olmak üzere başlıca iki başlıkta incelenebilir. Konut, kurum ve kuruluşlarda kullanım sonucu ortaya […]

Atık Su Nasıl Arıtılır? Doğaya herhangi bir işlemden geçirilmeden bırakılan atık sular hastalıklara, çevresel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açtığından, bu konuda yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu nedenle atık suların ya yeniden kullanılmak üzere veya yeniden doğaya deşarj edildiğinde çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için arıtılması gerekir. Peki, atık su nasıl arıtılır ? Atık su […]