Blog

21Şub 2019

Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme Suyun yaşamdaki rolü oldukça büyüktür ve susuz bir yaşam olmayacağı gibi, temiz su olmadan da bir yaşam olmayacaktır. Temiz suyun oluşması aşamasında ise arıtma sistemleri ve tesisleri bulunmaktadır ancak, tesis açısından bakıldığında, atıksuyun miktarının göz önüne alınması gerekecektir. Atıksuların oluşması aşamasından itibaren arıtılma aşamasına gelene kadar birçok olumsuz durum bulunmaktadır ve […]

21Şub 2019

Atıksu Arıtma Tesisi Kurulum Maliyeti İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu içecek şüphesiz ki su olmaktadır ve suyun kullanımı insanlığın var olduğu günden itibaren giderek daha kötü olmaya başlanmıştır. Çünkü birçok çevresel faktör ve fabrikaların atıkları, suların kirlenmesine veya farklı maddeler tarafından saflık derecesinden ayrılmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan atıksular, çevrede aktıkça veya insanlar tarafından […]

19Şub 2019

Uygun Fiyatlı Atıksu Arıtma Tesisi Kurulumu Atıksular oluşum aşaması bakımında birçok insani ve çevresel faktör sebebiyle kirlenebilmekte ve bu anlamda atıksuların yeniden kazandırılması gerekmektedir. Atıksuların yeniden kazandırılması için gerekli olan en önemli yapı arıtma tesisleri olduğundan dolayı, atıksu miktarına göre arıtma tesislerinin büyüklüğü ve küçüklüğü farklılık göstermektedir. Atıksu tesislerinin kuruluş aşamasında birçok önemli faktör etkili […]

18Şub 2019

Atıksu Arıtma Tesisi Kullanım Alanları Yaşam boyunca insanların birçok farklı etken sebebiyle kirlettikleri sulara atın su adı verilmektedir ve atıksulardan geri dönüşüm elde edilebilmesi için, atıksu arıtma tesisleri kurulmaktadır. Atıksu oluşumu evlerde ve endüstriyel alanlarda oluşabilmekte ve sonucunda ortaya çıkan kullanılamayan su, çevreye oldukça zarar vermektedir. Bu süreçte atıksuların yeniden kullanılması gerektiğinden dolayı, çevreye daha […]

18Şub 2019

Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri Atık Sular, evler ve endüstriyel alanlar gibi daha birçok alanında üretim ve kullanım aşamasında kirlettiği sular sebebiyle oluşmaktadır ve bu atık sular tesislerde arındırılarak, temiz ve bakterilerden arınmış hale gelmektedirler. Atık su arıtma tesisleri bu açıdan pek çok kola sahiptir ve bu kollar yardımı ile pek çok farklı sistemle sular arıtılmaktadır. […]

17Şub 2019

Ters Ozmoz Sistemi Nedir? İçme suyu elde etmek ve diğer alanlarda da kullanabilmek için suyun arıtılmasını sağlamak için pek çok farklı filtrasyon sistemleri uygulanmaktadır ve bu sistemlerin başında, ters ozmoz sistemi gelmektedir. Ters ozmoz sistemi nedir? Bir filtrasyon sistemi olmasına karşın, diğer su arıtma sistemlerinden farklı olarak daha çok etkin olarak dikkat çekmekte ve bu […]

16Şub 2019

Su Yumuşatma Sistemleri Suyun hayatımızdaki önemi, insanlığın başladığı çağdan itibaren dikkat çekmiştir ve yerleşim yerlerinin nehir kenarlarına kurulması dolayısı ile suyun önemi ortaya çıkmıştır. Susuz bir yaşam olmayacağı için, suyla yaşamanın ve bu yaşantının sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi gerekmektedir. Bunun dolayısı ile sert sular hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte ve evlerimiz veya işyerlerimizdeki hayatımızın aksamasına ve […]

16Şub 2019

Karbon Filtre İle Su Arıtma Sularda istenmeyen görüntülerin, tat bozukluklarının, koku oluşmasının ve klorlu veya klor türevindeki maddelerin absorbe edilmesini sağlamak amacıyla, karbon filtreler kullanılmaktadır. Bu ve bu tür birçok olumsuz durum sularda bulunabilmektedir ve bunların arıtılmasında karbon filtre aktif olarak kullanılmakta ve bu şekilde, kullanılan sudaki olumsuz görüntüler absorbe edilebilmektedir. Aynı zamanda karbon filtre […]

15Şub 2019

Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmelerinin gereği, su ile başlar ve yetişkin bir kişinin günde 2.5 litre su içmesi elzemdir. Suya olan gereklilik bu kadar fazla olduğundan dolayı, insanların susuz yaşama süreleri 3 gün civarındadır. Çünkü vücudumuz sürekli su kaybeder ve bizlerin daima suya karşı ihtiyacımız artarak devam etmektedir. Ancak suyun […]

15Şub 2019

Demineralizasyon Sistemleri Ne İşe Yarar? İşlem görmemiş veya arıtılmamış suların içerisinde pek çok farklı madde bulunabilmekte ve bu maddelerin sudan ayrıştırılması için farklı farklı sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler arasında yer alan Demineralizasyon sistemi, kısacası suda bulunan negatif ve pozitif yüklü iyonların sudan ayrıştırılmasını ve arıtılmasını sağlamaktadır. Bu sistem genellikle endüstriyel alanlarda kullanılmakta ve yoğun olarak […]